ΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΑΣ | ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εξηλασμένη πολυστερίνη
 Διογκωμένη πολυστερίνη
 Θερμοπρόσοψη
 Πετροβάμβακας
 Ηχομόνωση
 Αποστραγγιστική μεμβράνη
 Ασφαλτική μεμβράνη